Các bước thực hiện thiết kế thi công

Các bước thiết kế thi công công trình

Các bước thực hiện thiết kế kiến trúc và thi công được tiến hành từ khi bắt tay vào thiết kế hoàn thiện hồ sơ thi công, báo giá và thi công cho đến khi hoàn thiện và bàn giao sản phẩm
Các công việc sau được hân chia theo giai đoạn và được chủ đầu tư đồng ý thuê công đoạn nào thì sẽ thỏa thuận thực hiện công đoạn đó.

Các bước thiết kế thi công công trình
Các bước thiết kế thi công công trình

1. Giai đoạn thiết kế kiến trúc:
– Khảo sát, thu thập thông tin
– Phân tích trao đổi đưa ra bản thiết kế
– Thời gian: 1 đến 3 tuần… tùy thuộc vào khối lượng thiết kế
– Bàn giao hồ sơ thiết kế

Hồ sơ thiết kế gồm:
Nếu thiết kế phần kiến trúc thì hồ sơ thiết kế Kiến trúc:
+ Phối cảnh mầu mặt tiền
+ Bản vẽ mặt cắt, mặt đứng
+ Bản vẽ phần Nước
+ Bản vẽ mặt bằng bố trí nội thất
+ Bản vẽ phần Kết cấu
+ Bản vẽ phần Điện
+ Dự toán thi công, vật liệu
Nếu thiết kế phần nội thất hồ sơ thiết kế Nội thất:
+ Bản vẽ phối cảnh mầu nội thất
+ Bản vẽ mặt bằng bố trí nội thất
+ Bản vẽ mặt cắt chính
+ Bản vẽ chi tiết trần phào, tường
+ Bản vẽ chi tiết cho thi công
+ Dự toán thi công, vật liệu

2. Giai đoạn thi công xây dựng, nội thất
Nếu được chủ đầu tư đồng ý
Trên cơ sở bản vẽ tùy theo khối lượng công việc thì thời gian hoàn thành sẽ tỷ lệ tương ứng
– Khảo sát thực tế công trình nếu cần
– Trên cơ sở bản vẽ sẽ đưa ra giải pháp thi công
– Tính lại kích thước chuẩn cho đóng đồ nội thất
– Báo giá thi công nếu chủ đầu tư đã có bản vẽ thi công
– Sau khi được chủ đầu tư đồng ý thi công theo thỏa thuận
– Nhận mặt bằng thi công
– Thi công phần nội thất đã thống nhất
– Bàn giao nhà, nội thất và thanh toán theo tiến độ.

» Báo giá thiết kế xây dựng