Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách mật thông tin

Bảo mật thông tin là một trong những công việc cần thiết, áp dụng những phương thức bảo mật tốt nhất để quản lý và bảo mật thông tin của khách hàng.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Chúng tôi thu thập thông tin thông qua form liên hệ của website, hoặc khi khách hàng giao tiếp với chúng tôi, tư vấn, bán hàng, điện thoại, email, thư tín.
– Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng cho công việc.

Thu thập thông tin như: Tên, địa chỉ, số điện thoại, nội dung công việc, thông tin cá nhân sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
– Thông báo về việc hỗ trợ khách hàng
– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
– Cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để:
– Hỗ trợ khách hàng tư vấn sản phẩm dịch vụ
– Gửi thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
– Cung cấp cho khách hàng thông tin mới qua website nếu chấp nhận email thông báo

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH sáng tạo FMV
Địa chỉ: Số 5, Ngách 72/19 Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
ĐT: 0985175176
Email: kientucdongtay@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào trang web hoặc gọi điện yêu cầu.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng những phương thức bảo mật tốt nhất để quản lý và bảo mật thông tin của quý khách hàng.

Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi hay chia sẻ thông tin dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vi phạm những cam kết được đặt ra trong Quy định chính sách bảo mật thông tin khách hàng.

Trừ những trường hợp cụ thể như sau:
– Theo yêu cầu pháp lý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý.
– Để bảo vệ Chúng tôi và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ.

Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ý từ phía khách hàng.

» Thiết kế kiến trúc